top of page

Eyelash Extension 

ng78
ng75
ng76
ng86
ng85
ng82
ng83
ng80
ng84
ng79

Eyelash Extension 

Treatment involves applying individual synthetic lashes onto each natural eyelash to add extra length and volume.

bottom of page